ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Εργαστήριο για μοντελοποίηση, προτυποποίηση, απλοποίηση και καταγραφή υπηρεσιών και διαδικασιών του δημόσιου τομέα

 • Subject: Εργαστήριο για μοντελοποίηση, προτυποποίηση, απλοποίηση και καταγραφή υπηρεσιών και διαδικασιών του δημόσιου τομέα
 • From: Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ <info [ at ] eellak [ dot ] gr>
 • Date: Fri, 14 Dec 2018 17:06:28 +0200
*Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) σας προσκαλεί σε εργαστήριο για
την μοντελοποίηση, προτυποποίηση, απλοποίηση και καταγραφή υπηρεσιών και
διαδικασιών του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα την Τετάρτη 19/12/2018 στις
4-6μμ, στο OpenLab του Δήμου Αθηναίων, στο Σεράφειο Κέντρο Αθλητισμού,
Πολιτισμού και Καινοτομίας του Δήμου Αθηναίων (**Σεράφειο Συγκρότημα, 3ος
όροφος* <https://www.openstreetmap.org/way/217627849>*).*
*Τα θέματα που θα συζητηθούν στο εργαστήριο:*

  - *Παρουσίαση του wiki καταγραφής υπηρεσιών και διαδικασιών
  (https://el.diadikasies.gr/ <https://el.diadikasies.gr/>). Το wiki
  (https://el.diadikasies.gr/ <https://el.diadikasies.gr/>) είναι μια
  γνωσιακή βάση που εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες υπηρεσίες και διαδικασίες
  του δημόσιου τομέα. Το wiki διαδικασιών λειτουργεί με το μοντέλο του
  πληθοπορισμού
  <https://el.diadikasies.gr/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82>
  όπως και η Βικιπαίδεια (Wikipedia <https://www.wikipedia.org/>). Στελέχη
  από φορείς του δημοσίου καταγράφουν δομημένα τις υπηρεσίες που παρέχουν σε
  κάθε είδους συναλλασσόμενους καθώς επίσης και τις διαδικασίες που
  ακολουθούνται μέχρι την ολοκληρωμένη παροχή της κάθε υπηρεσίας. Η καταγραφή
  των διαδικασιών οδηγεί στην καλύτερη ενημέρωση όλων, στη μείωση της
  ταλαιπωρίας που συχνά υφίστανται οι πολίτες στις δημόσιες υπηρεσίες, και
  στον καλύτερο συντονισμό ομοειδών δημοσίων υπηρεσιών, ώστε οι ίδιες
  υπηρεσίες να προσφέρονται με τις ίδιες ακριβώς διαδικασίες σε όλη την
  επικράτεια. Ταυτόχρονα η δομημένη και δημόσια καταγραφή θα συμβάλει στην
  απλούστευση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και αύξηση της
  αποδοτικότητας του δημοσίου τομέα. Δείτε παραδείγματα από πλήρη λήμματα
  του diadikasies.gr <http://diadikasies.gr> εδώ
  <https://el.diadikasies.gr/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%A0%CE%BB%CE%AE%CF%81%CE%B7_%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1>.*


  - *Μοντελοποίηση των διαδικασιών μέσω BMPN. Το πρότυπο της BPMN
  <https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Model_and_Notation> είναι
  ένα ανοιχτό πρότυπο για µοντελοποίηση, εφαρµογή και αναπαράσταση
  διαδικασιών. Με την προτυποποίηση της BPMN δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα
  να κατασκευάσει Διαγράμματα Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process
  Diagrams), τα οποία με τη σειρά τους απευθύνονται σε χρήστες που σχεδιάζουν
  και διαχειρίζονται διαφορετικές διαδικασίες. Το αποθετήριο της εφαρμογής
  βρίσκεται εδώ
  <https://github.com/eellak/diadikasies-wiki-to-BPMN/tree/diadikasies.gr_migration>.*


  - *Προτυποποίηση διαδικασιών μέσω CPSV- AP. To CPSV-AP (Core Public
  Service Vocabulary-Application Profile) είναι το πρότυπο της Ευρωπαϊκής
  Επιτροπής για την περιγραφή και τεκμηρίωση των Δημοσίων Υπηρεσιών (CPSV-AP
  <https://joinup.ec.europa.eu/asset/cpsv-ap/description>). Το CPSV οριοθετεί
  ένα κοινό μοντέλο ηλεκτρονικής παροχής δημοσίων υπηρεσιών, με το οποίο
  περιγράφονται και τεκμηριώνονται οι δημόσιες διοικητικές διαδικασίες και
  μάλιστα με τρόπο ανεξάρτητο των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται.*
  - *Απλοποίηση των διαδικασιών μέσω του υπολογισμού του φόρτου υλοποίησης
  τους. Η εφαρμογή fortos <https://github.com/eellak/eellak_fortos_generic>
  έχει τη δυνατότητα για τον υπολογισμό του φόρτου υλοποίησης των
  διαδικασιών ενός Οργανισμού. Σκοπός της είναι η εμπεριστατωμένη απόδοση
  ανθρωπίνων πόρων σε κάθε διαδικασία ανά διοικητική μονάδα, με βάση τα
  στοιχεία των μονάδων ανθρωποχρόνου που καταχωρούνται για κάθε διαδικασία. Ο
  υπολογισμός του φόρτου κάθε διαδικασίας προκύπτει από τη συχνότητα παροχής
  της υπηρεσίας και τις μονάδες ανθρωποχρόνου που απαιτούνται για την
  ολοκλήρωση της υπηρεσίας.*

Για ενημέρωση δείτε τις *σχετικές μελέτες* που αφορούν κυρίως (i) την
ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης γύρω από τις στρατηγικές τους λειτουργίες
(κατεύθυνση των δημόσιων πολιτικών και συντονισμός του κυβερνητικού έργου)
: (ii) τη μελέτη διαδικασιών για την αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης
και την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, (iii) τον καθορισμό και την
εφαρμογή εθνικών πολιτικών εκπαίδευσης, καθώς και (iv) την εφαρμογή
διαδικασιών αποκέντρωσης και αποσυγκέντρωσης, *ΕΔΩ*
<https://ellak.gr/wiki/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:Expertise_France>
*.*
*Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής στο εργαστήριο συμπληρώστε* *αυτή
τη φόρμα* <https://ellak.gr/diadikasies/>*.*

-- 
*Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ *
www.eellak.gr
Τηλ: 210 2209380
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας των χρηστών του diadikasies.gr,
https://lists.ellak.gr/diadikasies-users/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <diadikasies-users+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων