ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Πνευματικά Δικαιώματα & Ανάπτυξη Υλικού

   Αγαπητοί συνεργάτες,

θα ήθελα απλά να τονίσω την αναγκαιότητα να προσέξουμε τα Πνευματικά Δικαιώματα που υπάρχουν σε ψηφιακά video, ήχους και φωτογραφίες που βρίσκουμε στο διαδίκτυο. Ως εκ τούτου, στο υλικό που θα αναπτύσσετε για το OLPC θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο υλικό το οποίο να μπορεί ελεύθερα να αξιοποιηθεί στις δραστηριότητες αυτές. Υπενθυμίζουμε πως οι δραστηριότητες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε και θα ήταν ατυχές να 'κτυπηθούν' οι προσπάθειές μας με κατηγορίες για παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών.

Μια εισήγηση για χρήση εικόνων είναι η αξιοποίηση πηγών που επιτρέπουν την ενσωμάτωση σε λογισμικά ή άλλο υλικό χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί. Μια καλή σύνδεση είναι http://www.openclipart.org

Φιλικά

Αλέξανδρος Κοφτερός

πλοήγηση μηνυμάτων