ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

DS EELLAK - 29/4/2009, 15:00-17:00

Σας στέλνω τα προτεινόμενα θέματα για την επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ την
Τετάρτη, 29/4, θα αρχίσουμε στις 3:00μμ και θα τελειώσουμε στις 5:30μμ.

Θέμα 1: Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης
Θέμα 2: Ανάγνωση, έγκριση και υπογραφή Πρακτικών 8ης Συνεδρίασης ΔΣ.
Θέμα 3: Παρουσίαση και έγκριση του νέου πόρταλ( http://dev.ellak.gr/ - την
Τετάρτη θα έχει την τελική μορφή ).
Θέμα 4: Παρουσίαση και έγκριση προτάσεων για συγγραφή οδηγών ΕΛΛΑΚ.
Θέμα 5: Οριστικοποίηση προγράμματος και πρόσκλησης Διημερίδας Developers.
Θέμα 6. Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης της μελέτης για τις μονάδες
προώθησης ΕΛΛΑΚ.
Θέμα 7: Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης των έργων Ελληνοποίησης και
Ανάπτυξης ΕΛΛΑΚ.
Θέμα 8: Οριστικοποίηση εισηγήσεων και θεμάτων συνάντησης τις 8ης Μαΐου με
μέλη της Γενικής Συνέλευσης.
Θέμα 9: Λοιπά Θέματα & ορισμός επόμενης συνεδρίασης ΔΣ.

Θ. Καρούνος
-- 
Πριν εκτυπώσετε αυτό το μήνυμα, σκεφθείτε το περιβάλλον! Ένα χαρτί λιγότερο!
- http://karounos.gr/blog/

πλοήγηση μηνυμάτων