ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

OpenEAFDSS: 3ο Παραδοτέο

Καλησπέρα

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ανέβασα την
έκδοση του OpenEAFDSS με την εκτεταμένη τεκμηρίωση (version 0.70). Η
έκδοση αυτή είναι διαθέσιμη στο παρακάτω URL:

http://search.cpan.org/~hasiotis/EAFDSS-0.70/

Επίσης εκτός από τις ενσωματωμένες man pages υπάρχει και ένας οδηγός
στο blog του έργου:

http://www.openeafdss.gr/tutorial

Ευχαριστώ

--
Χασιώτης Νίκος

πλοήγηση μηνυμάτων