ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

OpenEAFDSS: 4ο Παραδοτέο

Καλησπέρα

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ανέβασα
στο blog του έργου το σχετικό test-case για μια υλοποίηση τύπου Α.

http://www.openeafdss.gr/typeA

Υπάρχει επίσης και η τελευταία έκδοση με κάποιες διορθώσεις (χάρη και
στον Π. Χρηστέα του OpenERP):

http://search.cpan.org/~hasiotis/EAFDSS-0.80/

Ευχαριστώ

--
Χασιώτης Νίκος