ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Fwd: Κυκλοφόρησε το Transifex v0.7

Καλησπέρα.

Ένα ευχάριστο νέο γύρω από την προσπάθεια μας: Η δουλειά που έγινε στα
δύο έργα του Greek Spring of Code σχετικά με το Transifex ("Lotte: Τhe
Lightweight Online Translation Editor" και "Fine-grained permissions
for Django/Tx") έχουν κυκλοφορήσει ως κομμάτι της πλατφόρμας και
αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης του Transifex, 0.7.
Το μέχρι τώρα feedback ήταν πολύ θετικό.

  http://docs.transifex.org/releases/0.7.html
  http://search.twitter.com/search?q=transifex

Επιπλέον, το δεύτερο έργο έχει εξελιχθεί και δημοσιευτεί σαν Reusable
Django εφαρμογή για οποιοδήποτε άλλο έργο χρειάζεται Fine-grained
Permissions Support, κάτι που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα.

  http://packages.python.org/django-authority/

-δ
---------- Forwarded message ----------
From: Dimitris Glezos <glezos [ at ] indifex [ dot ] com>
Date: 2009/8/25
Subject: Κυκλοφόρησε το Transifex v0.7
To: open-source <open-source [ at ] grnet [ dot ] gr>


Με μεγάλη μου χαρά μπορώ να ανακοινώσω ότι κυκλοφορήσαμε τη νέα έκδοση του
Transifex, v0.7.

Αυτή η κυκλοφορία φέρνει μεγάλα χαρακτηριστικά στα οποία έχουν δείξει
ενδιαφέρον σημαντικές κοινότητες σαν τις Mercurial, Django και PHP: υποστήριξη
για περίπλοκα workflow με μεταφραστές ανά έργο και υποστήριξη επεξεργασίας PO
αρχείων μέσα από τον πλοηγητή (η ανάπτυξη του οποίου ξεκίνησε μέσα στο
Greek Spring of Code της ΕΕΛΛΑΚ).

Η έκδοση αυτή έχει ήδη γίνει live στο transifex.net, την κοινή, hosted έκδοση
που συντηρεί η Indifex, για οποιοδήποτε έργο ΕΛΛΑΚ θέλει να λάβει
μεταφράσεις και περιεχόμενο:

 http://www.transifex.net/

Ευχαριστίες σε όλους όσους έκαναν την έκδοση αυτή γεγονός, και ακόμη πιο πολύ
τις κοινότητες που χρησιμοποιούν οι ίδιες το Transifex: Fedora, Moblin, XFCE,
OpenInkpot και spreadlovenow.


Νέα χαρακτηριστικά
------------------

Ένας πλήρης κατάλογος με λεπτομέρειες, στιγμιότυπα οθόνης, και τα bugfixes,
μπορούν να βρεθούν στις σημειώσεις κυκλοφορίας του Pyro:

  http://docs.transifex.org/releases/0.7.html

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά:

- Lotte: The Lightweight Online Translation Editor: We’ve talked about Lotte
 in the past. This release showcases the first alpha version of Lotte. Its
 main features are still under heavy development, but following the ‘Release
 early, Release often’ principle, we’ve unleashed this lady out in the wild
 to get some feedback and improve.

- Fine-grained permissions allow maintainers to control who has access to his
 repository. And that’s not just it. Translators can ‘Request access’ to a
 project too, making it easier for volunteers to show their interest in
 translating particular projects.

- Submissions to a mailbox: Are you a developer with code behind a firewall,
 or shipping an tarball release? Fear not any more. Transifex can send the
 submitted translations straight to your inbox.

Και περισσότερα:

- User Profiles: Becoming more social! Getting jiggy with it.
- Publican-like I18n Support: For our friends in the Fedora Documentation
 Project.
- Simplified branching support: Following the KISS principle.
- A fresh, pre-configured appliance available in an number of formats (ISO,
 VMWare, Amazon EC2) ready to run with the click of a button.
- And many, many other improvements in more than 300 changesets and 273 files
 changed.


Λήψη του Transifex
------------------

Tarballs και egg πακέτα είναι διαθέσιμα από τις παρακάτω τοποθεσίες:
 http://transifex.org/files/
 http://pypi.python.org/pypi/transifex/

Έτοιμα, φρεσκοψημένα images (ISO, VMware, Amazon EC2, για αρχιτεκτονικές x86
και x86_64):
 http://www.rpath.org/web/project/transifex/release?id=6497

Ακολουθήστε τις ενημερώσεις στο Twitter (@transifex), στο blog
(blog.transifex.net) ή στην ομάδα συζητήσεων μας. Τυχόν διορθώσεις κλπ
αναφέρονται στο http://transifex.org/newticket.


-d--
Dimitris Glezos

Transifex: The Multilingual Publishing Revolution
http://www.transifex.net/ -- http://www.indifex.com/-- 
Dimitris Glezos

Transifex: The Multilingual Publishing Revolution
http://www.transifex.net/ -- http://www.indifex.com/

πλοήγηση μηνυμάτων