ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [Open-source] Mathitikoi Ypologistes & ELLAK

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
 <meta content="text/html;charset=ISO-8859-7" http-equiv="Content-Type">
 <title></title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
Είναι οι εφαρμογές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και υπάρχουν ήδη
έτοιμες για Ubuntu.<br>
<br>
<br>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://ts.sch.gr/ts/newsDetails.do?action=newsDetails&itemId=300219";>http://ts.sch.gr/ts/newsDetails.do?action=newsDetails&amp;itemId=300219</a><br>
<br>
<br>
Xenofon Papadopoulos wrote:
<blockquote
 cite="mid:c796e4fb0909010434n41146c4dq883842af137c80b4 [ at ] mail [ dot ] gmail [ dot ] com"
 type="cite">Ξέρουμε τί είναι οι "16 εκπαιδευτικές εφαρμογές που θα
είναι ήδη φορτωμένες" στα laptops και που απ'ότι κατάλαβα αποτελούν
προϋπόθεση για την επιδότηση; (<a moz-do-not-send="true"
 href="http://www.enet.gr/?i=portofoli.el.home&amp;id=77715";>http://www.enet.gr/?i=portofoli.el.home&amp;id=77715</a>)<br>
Είμαι διαθέσιμος για οτιδήποτε χρειαστεί.<br>
 <br>
 <div class="gmail_quote">2009/9/1 Theodoros G. Karounos <span
 dir="ltr">&lt;<a moz-do-not-send="true"
 href="mailto:karounos [ at ] eellak [ dot ] gr">karounos [ at ] eellak [ dot ] gr</a>&gt;</span><br>
 <blockquote class="gmail_quote"
 style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">Προτείνω
άμεσα στήσουμε ένα micro-site αρχίζοντας με μια σελίδα στο<br>
WIKI( <a moz-do-not-send="true"
 href="http://www.ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&amp;Itemid=103";
 target="_blank">http://www.ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&amp;Itemid=103</a>
)<br>
που να τεκμηριώνει γιατί ένας μαθητής είναι καλύτερο να προμηθευτεί το<br>
netbook με UBUNTU αλλά και ποιες εφαρμογές του είναι χρήσιμες. Επίσης<br>
για όσους επιλέξουν MS WINDOWS ποιες ΕΛΛΑΚ εφαρμογές τους προτείνουμε<br>
να χρησιμοποιήσουν.<br>
  <br>
Θ.Καρούνος<br>
  <br>
Υ.Γ. Αναμένουμε προτάσεις από όσους θα ήθελαν να βοηθήσουν σε αυτή την
δράση...<br>
  <font color="#888888"><br>
  <br>
  <br>
  <br>
--<br>
- In a time of universal deceit, telling the truth becomes a<br>
revolutionary act, Orwell - <a moz-do-not-send="true"
 href="http://karounos.gr/blog/"; target="_blank">http://karounos.gr/blog/</a><br>
_______________________________________________<br>
eellak-advisory mailing list<br>
  <a moz-do-not-send="true" href="mailto:eellak-advisory [ at ] grnet [ dot ] gr">eellak-advisory [ at ] grnet [ dot ] gr</a><br>
  <a moz-do-not-send="true"
 href="https://mailman2.grnet.gr/mailman/listinfo/eellak-advisory";
 target="_blank">https://mailman2.grnet.gr/mailman/listinfo/eellak-advisory</a><br>
  </font></blockquote>
 </div>
 <br>
 <pre wrap="">
<hr size="4" width="90%">
_______________________________________________
Open-source mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Open-source [ at ] ellak [ dot ] gr">Open-source [ at ] ellak [ dot ] gr</a></pre>
</blockquote>
<br>
</body>
</html>


αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων