ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Πρόταση για διοργάνωση ημερίδας

Σας ενημερώνω ότι έχουμε δεχτεί πρόταση από τον κ. Καλόξυλο (Λέκτορας στο
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου) σε συνεργασία με τον κ. Ζαχαρόπουλο (πρόεδρος ιδιοκτητών
ιδιωτικών σχολείων) για τη διοργάνωση Ημερίδας, για το ελεύθερο λογισμικό
και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πράξη από τα σχολεία, τον Οκτώβριο στο
Ναύπλιο. Στόχος είναι στην Ημερίδα να συμμετέχουν όλα τα τοπικά ιδιωτικά
σχολεία και να παρουσιαστούν εφαρμογές Ελεύθερου και Ανοιχτού Λογισμικού
στον τομέα της Εκπαίδευσης όπως παρουσίαση μίας πρότυπης διδασκαλίας με
OLPC, με διαδραστικούς πίνακες και με την πλατφόρμα eclass. Παρακαλώ όποιος
ενδιαφέρεται να συμμετέχει στην οργανωτική ή/και την επιστημονική επιτροπή
της Ημερίδας να με ενημερώσει.

Με εκτίμηση,
-- 
Δέσποινα Μητροπούλου
ΕΕΛ/ΛΑΚ
Τηλ: 210 7474271