ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Αξιολόγηση Συνεδρίου ΕΛ/ΛΑΚ 2011

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του ετήσιου συνεδρίου ΕΛ/ΛΑΚ καλεί όσους
ενδιαφέρονται να συμβάλλουν στη διοργάνωση του επόμενου ετήσιου συνεδρίου
αλλά και σε άλλες μελλοντικές εκδηλώσεις να συμπληρώσουν το σχετικό
ερωτηματολόγιο <http://go.eellak.gr/confqa>.

Οι ερωτήσεις εκτός από την αξιολόγηση του φετινού συνεδρίου απευθύνονται και
σε όσους δεν παρευρέθηκαν στις εργασίες του συνεδρίου αλλά ενδιαφέρονται να
σχολιάσουν και να προτείνουν θέματα τα οποία θα ήθελαν να συμπεριληφθούν στο
επόμενο συνέδριο.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου conf.ellak.gr

--
Δέσποινα Μητροπούλου
ΕΕΛ/ΛΑΚ
Τηλ: 210 7474271

πλοήγηση μηνυμάτων