ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Reminder: Αξιολόγηση Συνεδρίου ΕΛ/ΛΑΚ 2011

Ευχαριστούμε όλους όσους αφιερώσατε λίγο χρόνο για τη συμπλήρωση του
ερωτηματολόγιου <http://go.eellak.gr/confqa> σχετικά με την αξιολόγηση του
φετινού συνεδρίου ΕΛ/ΛΑΚ.
Μέχρι τώρα πάνω από 100 άτομα έχουν συμμετάσχει στην αξιολόγηση συμβάλλοντας
έτσι στη διοργάνωση του επόμενου ετήσιου συνεδρίου αλλά και σε μελλοντικές
εκδηλώσεις.
Θεωρούμε ότι για να έχουμε αξιόπιστα συμπεράσματα θα πρέπει το δείγμα μας να
ξεπερνά τις 200 αξιολογήσεις. Καλούμε λοιπόν όσους ενδιαφέρονται να
συμβάλλουν να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο<http://go.eellak.gr/confqa>
.
Υπενθυμίζουμε ότι οι ερωτήσεις εκτός από την αξιολόγηση του φετινού
συνεδρίου απευθύνονται και σε όσους δεν παρευρέθηκαν στις εργασίες του
συνεδρίου αλλά ενδιαφέρονται να σχολιάσουν και να προτείνουν θέματα τα οποία
θα ήθελαν να συμπεριληφθούν στο επόμενο συνέδριο.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου
conf.ellak.gr

-- 
Δέσποινα Μητροπούλου
ΕΕΛ/ΛΑΚ
Τηλ: 210 7474271

πλοήγηση μηνυμάτων