ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Δελτίο Τύπου - Communia

Επισυνάπτεται το Δελτίο Τύπου σχετικά με τη σύσταση του Communia Association
σε αρχεία τύπου odt και doc για ενημέρωση.

-- 
Δέσποινα Μητροπούλου
ΕΕΛ/ΛΑΚ
Τηλ: 210 7474271

Attachment: Deltio Typou-Communia.odt
Description: application/vnd.oasis.opendocument.text

Attachment: Deltio Typou-Communia.doc
Description: MS-Word document

πλοήγηση μηνυμάτων