ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Δράσεις της ΕΕΛ/ΛΑΚ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τον εμπλουτισμό της Wikipedia στα Ελληνικά

  • Subject: Δράσεις της ΕΕΛ/ΛΑΚ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τον εμπλουτισμό της Wikipedia στα Ελληνικά
  • From: Despoina Mitropoulou <des [ dot ] mitropoulou [ at ] eellak [ dot ] gr>
  • Date: Mon, 26 Sep 2011 15:38:47 +0300
Καλησπέρα,

Για την καλύτερη ενημέρωση και παρακολούθηση σχετικά με τις δράσεις της
ΕΕΛ/ΛΑΚ (συμπεριλαμβανομένης και της πρωτοβουλίας για τον εμπλουτισμό της
Wikipedia στα ελληνικά)
υπάρχει η σχετική
σελίδα<http://ellak.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=6829>με
όλες τις δράσεις και τα έργα που στηρίζει η ΕΕΛ/ΛΑΚ.
Για την πρωτοβουλία που αφορά τον εμπλουτισμό της Wikipedia υπάρχει και
παραπομπή στη σχετική σελίδα στο
wiki<http://ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=eellak:mywikipedia>,
όπου εκεί συγκεντρώνουμε ό,τι κάνει η ΕΕΛ/ΛΑΚ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει η αρχική διαβούλευση που είχε βγει από την ΕΕΛ/ΛΑΚ
για το σύνολο της δράσης, η πρόσκληση που απευθυνόταν κυρίως σε φορείς της
τοπικής αυτοδιοίκησης για τον* εμπλουτισμό της Wikipedia με περιεχόμενο από
τον πολιτιστικό, φυσικό, λαογραφικό, αρχαιολογικό αλλά και ευρύτερα
τουριστικό πλούτο της Ελλάδας, οι προτάσεις που υποβλήθηκαν και τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης που έγινε αλλά και παραπομπή στο site
mywikipedia.gr όπου υπάρχει η καταγραφή των workshop που έχουν
πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.
Το περιεχόμενο της σελίδας αυτής θα εμπλουτίζεται κατά τη διάρκεια της
πρωτοβουλίας.

Σχετικά με την πρόσκληση στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει γίνει η
αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν κι έχουν επιλεγεί να υλοποιηθούν οι
δύο προτάσεις των Δήμων Λοκρών και Ρεθύμνου.
Τα αποτελέσματα της υλοποίησης θα δημοσιοποιηθούν στη σχετική
σελίδα<http://ellak.gr/index.php?option=com_openwiki&Itemid=103&id=eellak:wikipedia_ta>και
αναμένουμε να λειτουργήσουν ως παράδειγμα και να αξιοποιηθούν κι από
άλλους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τη
Wikipedia με τοπικά τους στοιχεία.
*
-- 
Δέσποινα Μητροπούλου
ΕΕΛ/ΛΑΚ
Τηλ: 210 7474271