ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

EuFabs: Δημιουργία ελληνικού δικτύου τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής

  • Subject: EuFabs: Δημιουργία ελληνικού δικτύου τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής
  • From: Despoina Mitropoulou <des [ dot ] mitropoulou [ at ] eellak [ dot ] gr>
  • Date: Mon, 5 Mar 2012 15:59:39 +0200
Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα στο πλαίσιο
των δράσεων της για την προώθηση,
την ανάδειξη πρωτοβουλιών και τη συνεργασία κοινοτήτων που σχετίζονται με
τεχνολογίες Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής
συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό δίκτυο EuFabs. Για τη δημιουργία και διεύρυνση του
δικτύου στην Ελλάδα καλεί όλους
τους ενδιαφερόμενους (Hackerspaces, Open Labs, καλλιτέχνες, κλπ) να
δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή
τους σε αυτό.

Το EuFabs φιλοδοξεί να δημιουργήσει, να αναδείξει και να ενεργοποιήσει ένα
δίκτυο συνεργατών που ασχολούνται
με την παραγωγή και τη διάδοση πολιτιστικού περιεχομένου στην Ευρώπη.
Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα διεθνές
δίκτυο πολιτιστικών φορέων το οποίο συνεργάζεται προς έναν κοινό σκοπό: την
ανάπτυξη περισσότερων ευκαιριών
για δημιουργούς και κοινότητες να συμμετάσχουν σε διακρατικά πολιτιστικά
προγράμματα.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική
φόρμα<http://go.eellak.gr/eufabs>έως τις
*18 Μαρτίου 2012*.

Το Μάιο διοργανώνεται στο Manchester το Fab* Manchester
<http://futureeverything.org/news/fab%E2%9C%B1-manchester/>στο πλαίσιο του
FutureEverything <http://futureeverything.org/> στο οποίο θα παρουσιαστεί
και το ελληνικό δίκτυο των EUFabs.

-- 
Δέσποινα Μητροπούλου
ΕΕΛ/ΛΑΚ
Τηλ: 210 7474271

πλοήγηση μηνυμάτων