ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Fwd: Υπογραφή στήριξης Open-Source Policy Statement

  • Subject: Fwd: Υπογραφή στήριξης Open-Source Policy Statement
  • From: "Theodoros G. Karounos" <karounos [ at ] eellak [ dot ] gr>
  • Date: Fri, 11 May 2012 22:01:13 +0300
ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

---------- Forwarded message ----------
From: *Nikos Roussos*
Date: Friday, May 11, 2012
Subject: Υπογραφή στήριξης Open-Source Policy Statement
To: t [ dot ] karounos [ at ] gmail [ dot ] com
Cc: Info ELLAK <info [ at ] ellak [ dot ] gr>


Ετοιμαζόμουν να το στείλω και γω αυτό :) Καλό είναι να το υπογράψουμε και
να το προωθησουμε όπου νομίζουμε σε θεσμικα πρόσωπα. Το statement έχει
συνταχθεί από εμένα.
 On May 11, 2012 4:08 PM, "Theodoros G. Karounos"
<t [ dot ] karounos [ at ] gmail [ dot ] com<javascript:_e({}, 'cvml',
't [ dot ] karounos [ at ] gmail [ dot ] com');>>
wrote:

> ---------- Forwarded message ----------
> From: <bouras [ at ] cti [ dot ] gr <javascript:_e({}, 'cvml', 'bouras [ at ] cti [ dot ] gr');>>
> Date: 2012/5/11
> Subject: Υπογραφή στήριξης Open-Source Policy Statement
> To: t [ dot ] karounos [ at ] gmail [ dot ] com <javascript:_e({}, 'cvml',
> 't [ dot ] karounos [ at ] gmail [ dot ] com');>
> Cc: bouras [ at ] cti [ dot ] gr <javascript:_e({}, 'cvml', 'bouras [ at ] cti [ dot ] gr');>
>
>
> Αξιότιμε κύριε Καρούνο
>
> Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος»
> (http://www.cti.gr/index.php) συμμετέχει στο έργο Open Source software
> usage
> by European Public Administrations (OSEPA) - INTERREG IVC, το οποίο
> χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
>
> Κύριος στόχος του OSEPA είναι να προωθήσει τη γνώση και να ενισχύσει την
> ευαισθητοποίηση σχετικά με τα κύρια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της
> χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛΛΑΚ) στους
> δημόσιους φορείς. Περισσότερες πληροφορίες για το OSEPA καθώς και τα
> Παραδοτέα του μπορείτε να βρείτε στο site του έργου (http://www.osepa.eu/
> ).
>
> Στο πλαίσιο του έργου παράχθηκε ένα σύντομο κείμενο πολιτικής για τη χρήση
> του ΕΛΛΑΚ στους δημόσιους φορείς (Open-Source Policy Statement) το οποίο
> μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
>
> http://www.petitions24.com/**osepa_foss_policy_statement<http://www.petitions24.com/osepa_foss_policy_statement>
>
> Μεταξύ άλλων, στο Open-Source Policy Statement περιγράφονται τα κύρια
> πλεονεκτήματα της χρήσης ΕΛΛΑΚ ενώ προτείνονται δράσεις και συστάσεις
> πολιτικής προκειμένου να υιοθετήσει το ΕΛΛΑΚ στους δημόσιους φορείς. To
> Open-Source Policy Statement βασίζεται στο παραδοτέο "Policy Recommendation
> Paper, 2nd version", το οποίο μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
>
> http
> <http://www.osepa.eu/**pdeliverables/TAL33B_3%207%**
> 202_OSEPA_PolicyRecommPaper2<http://www.osepa.eu/pdeliverables/TAL33B_3%207%202_OSEPA_PolicyRecommPaper2>
> .pdf>
> ://www.osepa.eu/pdeliverables/**TAL33B_3%207%202_OSEPA_**
> PolicyRecommPaper2.pdf<http://www.osepa.eu/pdeliverables/TAL33B_3%207%202_OSEPA_PolicyRecommPaper2.pdf>
> .
>
> Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο προκειμένου να διαβάσετε το
> Open-Source Policy Statement και σε περίπτωση που θέλετε να στηρίξετε τη
> χρήση ΕΛΛΑΚ στους δημόσιους φορείς να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στη
> φόρμα
> στο τέλος της σελίδας και να την υποβάλετε (σας παρακαλούμε στο πεδίο
> «City»
> πέρα από την πόλη να προσθέσετε και τον φορέα που εκπροσωπείτε).
>
>
>
> Με εκτίμηση,
>
> Χ. Ι. Μπούρας
> Καθηγητής Παν/μιου Πατρών
>
>
>
> --
>
> *We can't solve problems by using the same kind of
> thinking we used when we created them (A. Einstein).*
>
> Christos Bouras,  Professor
> Department of Computer Engineering and Informatics, University of Patras
> and Computer Technology Institute & Press «Diophantus»
> GR-26504 Rion, PATRA, GREECE
> Tel:+30-2610-960375, +30-2610-996951
> Mobile:+30-694-4-988434
> Fax:+30-2610-969016
> e-mail: bouras [ at ] cti [ dot ] gr <javascript:_e({}, 'cvml', 'bouras [ at ] cti [ dot ] gr');>,
> bouras [ at ] ceid [ dot ] upatras [ dot ] gr <javascript:_e({}, 'cvml',
> 'bouras [ at ] ceid [ dot ] upatras [ dot ] gr');>
> ru6.cti.gr/bouras
> Skype ID: christos.bouras
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> --
> "Design is essentially about enabling people to create better outcomes"
>
> http://karounos.gr/blog/
>
>


-- 
- Jiddu Krishnamurti: If we can really understand the problem, the answer
will come out of it, because the answer is not separate from the problem.


- http://karounos.gr/blog/