ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Fwd: [Epistimoniki-epitropi-ellak] Ανακοίνωση στο συνέδριο OSS 2012

  • Subject: Fwd: [Epistimoniki-epitropi-ellak] Ανακοίνωση στο συνέδριο OSS 2012
  • From: "Theodoros G. Karounos" <karounos [ at ] eellak [ dot ] gr>
  • Date: Sat, 26 May 2012 17:22:31 +0300
ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

---------- Forwarded message ----------
From: Ioannis Stamelos <stamelos [ at ] csd [ dot ] auth [ dot ] gr>
Date: 2012/5/26
Subject: [Epistimoniki-epitropi-ellak] Ανακοίνωση στο συνέδριο OSS 2012
To: epistimoniki epitropi eellak <epistimoniki-epitropi-ellak [ at ] ellak [ dot ] gr>


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

σας ενημερώνω ότι η μελέτη για την εφαρμογή του ΕΛΛΑΚ στον Ελληνικό Δημόσιο
Τομέα θα παρουσιασθεί στο διεθνές συνέδριο Open Source Systems 2012 στο
Hamamet της Τυνησίας (10-13 Σπετεμβρίου 2012) ως full paper.
(επισυνάπτεται). Στη διάθεσή σας για περισσότερες επεξηγήσεις.

Ι.Σ.

##############################**#######
#Ioannis Stamelos
#Associate Professor
#Director of Postgraduate Studies
#Department of Informatics
#Aristotle University of Thessaloniki
#54124 Thessaloniki Greece
#URL: http://sweng.csd.auth.gr
##############################**#######

_______________________________________________
Epistimoniki-epitropi-ellak mailing list
Epistimoniki-epitropi-ellak [ at ] ellak [ dot ] gr
http://lists.ellak.gr/listinfo/epistimoniki-epitropi-ellak
-- 
- Jiddu Krishnamurti: If we can really understand the problem, the answer
will come out of it, because the answer is not separate from the problem.


- http://karounos.gr/blog/

Attachment: pdfRM04xbJvzO.pdf
Description: Adobe PDF document