ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Γενική Συνέλευση EEΛ/ΛΑΚ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

  • Subject: Γενική Συνέλευση EEΛ/ΛΑΚ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
  • From: "Theodoros G. Karounos" <karounos [ at ] eellak [ dot ] gr>
  • Date: Wed, 3 Oct 2012 11:50:54 +0300
Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012 στις 14.00 θα
διεξαχθεί Γενική Συνέλευση της ΕΕΛ/ΛΑΚ( http://eellak.gr/ ) στην οποία θα
πραγματοποιηθεί εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας απο τ.
Σύμφωνα με το καταστατικό
<http://ellak.gr/components/com_openwiki/lib/exe/fetch.php?id=ellak%3Akatastatiko_2008&cache=cache&media=ellak:katastatiko_eellak_2011.pdf>της
ΕΕΛ/ΛΑΚ υπάρχει η δυνατότητα 2 από τα 7 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
εταιρείας να προέρχονται από τις κοινότητες του ανοιχτού λογισμικού,
ανοιχτού περιεχομένου και ανοιχτών τεχνολογιών(open hardware).

Όποιος ενδιαφέρετε να θέσει υποψηφιότητα για την εκλογή τους ως μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου παρακαλείται να συμπληρώσει το έντυπο υποψηφιότητας
που επισυνάπτεται και να το αποστείλει μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό στο
οποίο θα περιγράφεται η ενασχόλησή με θέματα που αφορούν το Ανοιχτό
Λογισμικό, το Ανοιχτό Περιεχόμενο και τις Ανοιχτές Τεχνολογίες(open
hardware) στο email: info [ at ] ellak [ dot ] gr.


--
http://eellak.gr/

Attachment: Entypo_Ypopsifiotitas_DS_Koinothta.odt
Description: application/vnd.oasis.opendocument.text