ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Κάλεσμα συμμετοχής σε έρευνα για τα ανοιχτά δεδομένα

Τα ανοιχτά δεδομένα αποτελούν βασική προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης και
συστατικό στοιχείο της διαφάνειας της δράσης του κράτους στην κοινωνία της
πληροφορίας. Εφαρμογές που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα μας, όπως τα
συστήματα πλοήγησης ή τα δρομολόγια των δημοσίων συγκοινωνιών, βασίζονται
σε ανοιχτά δεδομένα. Επιπλέον, ο έλεγχος της δημόσιας διοίκησης μέσω π.χ.
της υποχρεωτικής ανάρτησης με ανοιχτές άδειες των αποφάσεων της Δημόσιας
Διοίκησης -όπως στο πρόγραμμα Διαύγεια- συνεισφέρει αποφασιστικά στη
διαφάνεια της δράσης της.

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα
(ΕΕΛ/ΛΑΚ<http://www.eellak.gr>)
στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση δράσεων ανοιχτού περιεχομένου
και ανοιχτών δεδομένων συμμετέχει στο HOMER-MED (Harmonising Open Data in
the MEditerranean through better Access and Reuse of Public Sector
Information).

Το HOMER <http://www.homerproject.eu/> είναι ένα ευρωπαϊκό έργο στρατηγικής
σημασίας το οποίο υλοποιείται στο πλαίσια του προγράμματος MED, που
επικεντρώνεται στα Ανοικτά Δεδομένα, δηλαδή τις πληροφορίες που συλλέγονται
ή ελέγχονται από τον δημόσιο τομέα όπως γεωγραφικά δεδομένα, στοιχεία
κυκλοφορίας, περιβαλλοντικά δεδομένα, μετεωρολογικά δεδομένα κτλ. Οι
συμμετέχοντες του έργου περιλαμβάνουν φορείς από Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία,
Μάλτα, Ελλάδα, Σλοβενία, Κύπρο και Μαυροβούνιο και στόχος του είναι να
ενισχύσει την προσβασιμότητα και την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του
δημοσίου σε όλη τη Μεσόγειο σε πέντε στρατηγικούς τομείς της
οικονομίας Γεωργία,
Τουρισμό, Περιβάλλον, Ενέργεια και Πολιτισμό.  Το HOMER συνεισφέρει στην
ενίσχυση των Ανοιχτών Δεδομένων στην περιοχή της Μεσογείου, συμβάλλοντας
στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των χωρών της περιοχής και διασφαλίζοντας τη
βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση για τις επόμενες γενιές.

Για το σκοπό αυτό διεξάγεται διαδικτυακή έρευνα ανάμεσα σε όλες τις ομάδες
ενδιαφερομένων, όπως κατόχους-παροχείς πληροφοριών του δημόσιου τομέα και
χρήστες, έτσι ώστε να συλλεχθούν στοιχεία αναφορικά με τον αντίκτυπο του
ανοίγματος και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας στην οικονομία και
την κοινωνία στο σύνολο. Είναι λοιπόν σημαντική η συνεισφορά όλων όσων
ενδιαφέρονται για το αντικείμενο να συμμετέχουν σε αυτή την έρευνα έτσι
ώστε οι απόψεις τους να ληφθούν υπόψη στην παρούσα μελέτη.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους χρήστες που βρίσκονται στις
περιοχές της Αττικής και της Κρήτης και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην
έρευνα να συμπληρώσουν το σύντομο ερωτηματολόγιο που βρίσκεται
διαθέσιμο εδώ<http://www.candc.com.cy/homer/hr.nsf/index_gr.xsp>*.
Η συμπλήρωσή του θα συμβάλλει αποφασιστικά στην ενίσχυση των δράσεων
ανοιχτών δεδομένων και θα βοηθήσει στην προτεραιοποίηση του ανοίγματος
εκείνων των συνόλων δεδομένων που είναι τα πλέον απαραίτητα για τους
χρήστες.


* Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων σας, απλώς επιλέγετε πως είστε χρήστης
δεδομένων ώστε να μεταβείτε στις σχετικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου.

-- 
Δέσποινα Μητροπούλου
ΕΕΛ/ΛΑΚ
Τηλ: 210 7474271

πλοήγηση μηνυμάτων