ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Η ομάδα για τις Ανοικτές Άδειες απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής σε νέα μέλη...

  • Subject: Η ομάδα για τις Ανοικτές Άδειες απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής σε νέα μέλη...
  • From: "Theodoros G. Karounos" <karounos [ at ] eellak [ dot ] gr>
  • Date: Mon, 3 Jun 2013 13:31:19 +0300
Οι ανοικτές άδειες χρήσης αναπτύχθηκαν για να προσφέρουν εναλλακτικές στα
αποκλειστικά δικαιώματα που δημιουργούν τα πνευματικά δικαίωματα και οι
πατέντες. Ξεκίνησαν αρχικά από το χώρο του λογισμικού αλλά πλέον έχουν
αναπτυχθεί αντίστοιχες άδειες για τα δεδομένα και το περιεχόμενο, ενώ έχουν
ξεκινήσει σχετικές συζητήσεις για τη δημιουργία αδειών που άπτονται του
υλικού (hardware).


Στη βάση των ανοικτών αδειών βρίσκεται η εξασφάλιση της δυνατότητας για την
επαναχρησιμοποίηση, την προσαρμογή και την αναδιανομή του περιεχομένου, των
δεδομένων, του λογισμικού και του hardware. Οι ανοικτές άδειες βρίσκονται
στη βάση νέων επιχειρησιακών μοντέλων που βασίζονται στην προσφορά
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας παρά στην πώληση του ίδιου του περιεχομένου ή
του λογισμικού. Εξασφαλίζουν, ακόμη, μία σειρά από οφέλη ανάλογα με τον
τομέα εφαρμογής. Η χρήση ανοικτών αδειών, π.χ., όσον αφορά τη δημόσια
πληροφορία συντελεί στη χρηστή διοίκηση, τη διαφάνεια στη διακυβέρνηση και
εξασφαλίζει οικονομίες κλίμακας και τη δημιουργία νέων υπηρεσιών για τους
πολίτες.


Οι ανοικτές προτυποποιημένες άδειες χρήσης δεν είναι ευρέως γνωστές στο
κοινό. Από την άλλη, υπάρχει πληθώρα αδειών που καθιστά δύσκολη την επιλογή
της σωστής άδειας για τις επιθυμητές χρήσεις. Υπάρχουν, ακόμη, ζητήματα,
που εκ πρώτης όψεως δεν είναι αντιληπτά, όπως, π.χ., ακόμη και αν μία άδεια
θεωρείται ανοικτή, μπορεί να μην είναι συμβατή με άλλες ανοικτές άδειες και
να παρεμποδίζει τη διαλειτουργικότητα στο συνδυασμό διαφορετικών δεδομένων
ή λογισμικού.

Η ομάδα εργασίας για τις ανοικτές άδειες χρήσης θα επιχειρήσει να καλύψει
το πληροφοριακό κενό που υπάρχει αναφορικά με τις ανοικτές άδειες χρήσης
που άπτονται των δεδομένων, του περιεχομένου, του λογισμικού και του
hardware, συγκεντρώνοντας, οργανώνοντας και παρέχοντας εστιασμένη
πληροφορία για την επιλογή της κατάλληλης άδειας χρήσης σε διαφορετικά
κοινά.


  Η δράση της ομάδας είναι οριζόντια σε σχέση με τις άλλες ομάδες της
ΕΕΛ/ΛΑΚ καθότι το υλικό το οποίο θα συγκεντρωθεί είναι υποστηρικτικό της
δράσης όλων των άλλων ομάδων. Για τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος της
δράσης θα επιδιωχθεί η συνεργασία με τις άλλες ομάδες ως προς την
στοχοποίηση: 1) των πεδίων για τα οποία θα μελετηθούν οι άδειες (π.χ.
ανοικτό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ανοικτά πολιτιστικά δεδομένα, κ.ά.), 2)
τις ομάδες-στόχους, 3) τις προτεινόμενες προς μελέτη άδειες χρήσης.
*
*

*Προγραμματισμός α’ τριμήνου: *

- συγκέντρωση, καταγραφή και οργάνωση της πληροφορίας που αφορά στις
ανοικτές άδειες δεδομένων, περιεχομένου, λογισμικού και υλικού όπως τα
κείμενα των αδειών, οδηγοί, εργαλεία επιλογής άδειας, κλπ. Οργάνωση της
παρουσίασής της διαδικτυακά, ίσως μέσα από τον ιστοχώρο mathe.ellak.gr.

- συλλογή σεναρίων χρήσης των αδειών ανά τομέα με έμφαση αρχικά στην
εκπαίδευση. Διενέργεια, για το σκοπό αυτό, στοχευμένων συζητήσεων με
εκπροσώπους από τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.


  Η ομάδα απευθύνει ανοικτή πρόσκληση για συμμετοχή προς κάθε ενδιαφερόμενο
από δημόσιους, ιδιωτικούς και ερευνητικούς φορείς και την κοινωνία των
πολιτών.Εαν θέλετε να συμμετασχετε στην ομάδα μπορείτε να εγγραφείτε στην λιστα στο
http://lists.ellak.gr/listinfo/open_licenses


Για επιπλέον πληροφορίες επισκεφτείτε στο WIKI της ΕΕΛ/ΛΑΚ την σελίδα
της Ομάδας
Εργασίας για Ανοιχτές Άδειες Χρήσης.
<http://www.ellak.gr/wikis/%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CE%AD%CF%82-%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%87%CF%81/>


Θ.Καρούνος

--
-- 
http://www.eellak.gr/, http://mycontent.ellak.gr/,
http://www.creativecommons.gr/, http://mathe.ellak.gr/