ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Blue Hackathon

Η *Agro**-**Know** **Technologies* <http://www.agroknow.gr/> σε συνεργασία
με το *Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών <http://www.hcmr.gr/gr/indexel.php>
* (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και τον *Θαλασσόκοσμο <http://www.cretaquarium.gr/>* (
Cretaquarium) διοργανώνουν στις *1 **και** 2 Ιουλίου 2013 το πρώτο **Blue**
**Hackathon*, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το Blue Hackathon 2013, θα φέρει κοντά προγραμματιστές, επιστήμονες του
περιβάλλοντος, σχεδιαστές, αλλά και επιστήμονες άλλων συναφών κλάδων που θα
χρησιμοποιήσουν ανοικτά δεδομένα από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για να παράξουν
καινοτόμες λύσεις λογισμικού σχετικές με:

   -

   Τις ανάγκες των επιστημόνων και ερευνητών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. αναφορικά με
   την αξιοποίηση περιβαλλοντικών και βιβλιογραφικών δεδομένων και μετρήσεων,
   -

   Τις εκπαιδευτικές ανάγκες των επισκεπτών του Θαλασσόκοσμου σε συνεργασία
   με παιδαγωγούς για την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα

 *Τ**ο **Blue** **Hackathon** θα διαρκέσει για 2 ημέρες.* Την πρώτη μέρα (1
Ιουλίου) θα πραγματοποιηθεί η έναρξη των εργασιών στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., όπου θα
λάβουν χώρα ομιλίες από χρήστες περιβαλλοντικών δεδομένων, τόσο ερευνητές
όσο και παιδαγωγούς. Μετά το πέρας των ομιλιών, οι συμμετέχοντες θα
σχηματίσουν μεγάλες ομάδες οι οποίες θα εργαστούν πάνω στην εξεύρεση ιδεών
για καινοτόμες εφαρμογές λογισμικού με στόχο την κάλυψη των αναγκών των
χρηστών. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, θα ξεκινήσει ο μαραθώνιος
προγραμματισμού ο οποίος θα διαρκέσει 24 ώρες, ως τη δεύτερη μέρα της
διοργάνωσης (2 Ιουλίου). Το απόγευμα της ίδιας μέρας θα γίνουν οι
παρουσιάσεις των εφαρμογών που αναπτύχθηκαν οι καλύτερες από αυτές θα
βραβευτούν με βάση την ψηφοφορία επιτροπής ειδικών αλλά και του κοινού.

Περισσότερες πληροφορίες για το Blue Hackathon της Κρήτης, υπάρχουν
διαθέσιμες εδώ: *
http://wiki.agroknow.gr/agroknow/index.php/BlueHackathon2013*

Μπορείτε να εγγραφείτε στο event στον ακόλουθο σύνδεσμο: *
http://bluehackathon2013.eventbrite.com/*

Με την υποστήριξη της *Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού
Κώδικα* (*ΕΕΛ/ΛΑΚ <http://www.eellak.gr/>*) και της *Μονάδας Καινοτομίας
και Επιχειρηματικότητας <http://www.dasta.uoc.gr/innovation/>* (ΜΟΚΕ) του
Πανεπιστημίου Κρήτης και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
*iMarine<http://www.i-marine.eu/Pages/Home.aspx>
*, *ViBRANT <http://vbrant.eu/>*, *agINFRA <http://aginfra.eu/>* και *
Natural** **Europe* <http://www.natural-europe.eu/>.


-- 
Δέσποινα Μητροπούλου
ΕΕΛ/ΛΑΚ
Τηλ: 210 7474271