ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου & Διαχείρισης Αναθέσεων στο GIThub

 • Subject: Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου & Διαχείρισης Αναθέσεων στο GIThub
 • From: "Theodoros G. Karounos" <karounos [ at ] eellak [ dot ] gr>
 • Date: Thu, 13 Jun 2013 11:55:06 +0300
Το SCRIPTUM είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή Ανοιχτού Λογισμικού, που σκοπό
έχει να μηχανογραφήσει τις εξής δύο βασικές λειτουργίες:

  -

  Την τήρηση του βιβλίου πρωτοκόλλου στις Υπηρεσίες του Δημοσίου σύμφωνα
  με το Κανονισμό Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών,
  Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (2003).
  -

  Την υλοποίηση ενός Συστήματος Αναθέσεων και Διαχείρισης Υποθέσεων.

Για το λόγο αυτό, η εφαρμογή χωρίζεται σε δύο βασικά συστήματα τα οποία
υλοποιούν τις παραπάνω λειτουργικές απαιτήσεις και αυτά είναι:

  -

  Tο Συστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου (ΣΠ)
  -

  Tο Σύστημα Αναθέσεων (ΣΑ).

Τα παραπάνω συστήματα χρησιμοποιούν ως αποθετήριο εγγράφων (document
repository) την πλατφόρμα διαχείρισης εγγράφων OpenKM.

Η ανάπτυξη του project ξεκίνησε από την εταιρία UIT υπό την εποπτεία
της ΕΕΛ/ΛΑΚ
<http://eellak.gr>

... https://github.com/eellak/scriptum &
https://github.com/eellak/scriptum#readme

-- 
http://www.eellak.gr/, http://mycontent.ellak.gr/,
http://www.creativecommons.gr/, http://mathe.ellak.gr/,
http://fablabathens.gr/