ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Fwd: Newsletter Δεκεμβρίου 2013 για το έργο HOMER

Για ενημέρωση.


-- 
Δέσποινα Μητροπούλου
ΕΕΛ/ΛΑΚ
Τηλ: 210 7474271

---------- Προωθημένο μήνυμα ----------
Από: Despoina Mitropoulou <des [ dot ] mitropoulou [ at ] eellak [ dot ] gr>
Ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2013 - 5:45 μ.μ.
Θέμα: Newsletter Δεκεμβρίου 2013 για το έργο HOMER
Προς: press [ at ] ellak [ dot ] gr


Καλησπέρα,

Σας επισυνάπτω το Newsletter Δεκεμβρίου για το έργο HOMER (Harmonising Open
Data in the MEditerranean through better Access and Reuse of Public Sector
Information - http://www.homerproject.eu/) στο οποίο συμμετέχει η ΕΕΛ/ΛΑΚ.

Σκοπός του έργου HOMER είναι η εναρμόνιση πολιτικών διάθεσης ανοιχτών
δεδομένων στις μεσογειακές χώρες. Μέσα από την προώθηση μιας συντονισμένης
προσέγγισης για την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της περαιτέρω χρήσης
των δημόσιων πληροφοριών και δεδομένων, στόχος είναι να υπάρξει επιτάχυνση
της διαφάνειας και της ανταλλαγής των δεδομένων μεταξύ περιφερειών της
μεσογείου, αυξάνοντας έτσι την ανάπτυξη μέσα από την ελεύθερη πρόσβαση στη
δημόσια πληροφορία.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί
μου σε αυτό το email και στο κάτωθι τηλέφωνο.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

-- 
Δέσποινα Μητροπούλου
ΕΕΛ/ΛΑΚ
Τηλ: 210 7474271

Attachment: HOMERNewsletter2_dec2013.pdf
Description: Adobe PDF document

πλοήγηση μηνυμάτων