ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Κάλεσμα: “εκπαιδευτική χρήση τεχνολογιών τρισδιάστατων αντικειμένων”

 • Subject: Κάλεσμα: “εκπαιδευτική χρήση τεχνολογιών τρισδιάστατων αντικειμένων”
 • From: "Theodoros G. Karounos" <karounos [ at ] eellak [ dot ] gr>
 • Date: Tue, 21 Oct 2014 13:50:13 +0300
Η μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα
(ΕΕΛ/ΛΑΚ) <http://www.eellak.gr/> διοργανώνει στο InnovAthens
<http://www.innovathens.gr/> παρουσιάσεις σχετικά με την εκπαιδευτική χρήση
των τεχνολογιών εκτύπωσης τρισδιάστατων αντικειμένων(3d printing). Η
παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια των δύο εκτυπωτών που
λειτουργούν στους χώρους του Innovathens, ενός Ultimaker
<https://www.ultimaker.com/pages/our-printers/ultimaker-original> και ενός
CubeXTrio <http://cubify.com/Products/CubeXTechSpecs>.

Βασικός στόχος της κάθε παρουσίασης είναι να αποτελέσει εισαγωγή στις
πρακτικές, μεθοδολογίες και διαθέσιμες επιλογές στη χρήση εκτυπωτών
τρισδιάστατων αντικείμενων στην εκπαίδευση. Καθώς το θέμα εκτός από
τεχνολογικές έχει –κυρίως– εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές πτυχές, η συμβολή
των ίδιων των συμμετεχόντων είναι καθοριστική.

Προσκαλούμε λοιπόν στις παρουσιάσεις μας εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης που επιθυμούν να γνωρίσουν και να πειραματιστούν με τη
συγκεκριμένη τεχνολογία και θέλουν να διερευνήσουν την ένταξη των
τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης στη διδασκαλία τους.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, σας
παρακαλούμε να καταχωρίσετε στην φόρμα
<https://docs.google.com/forms/d/1ZMDI4KOqhO7SzfbvRguxet3sXDFUna06jYfW4D7GN6M/viewform?usp=send_form>
τα στοιχεία σας και μια σύντομη περιγραφή (150-300 λέξεις) που θα
περιλαμβάνει της δικές σας σκέψεις για τη χρήση των τεχνολογιών αυτών στην
εκπαίδευση. Θα μπορούσατε επίσης να καταχωρίσετε συνοπτικά πλάνα διδασκαλίας,
τυχόν αρχεία εκτυπώσιμων αντικειμένων τα οποία σχεδιάζεται να
χρησιμοποιήσετε στην τάξη σας μπορείτε να τα στείλετε στην διεύθυνση
3d [ at ] eellak [ dot ] gr .

Για κάθε παρουσίαση θα επιλεγεί ένας μικρός αριθμός (10-12) συμμετεχόντων.
Η παρουσίαση θα διαρκεί τρεις ώρες και θα καλύπτει την εισαγωγή στις
έννοιες της τρισδιάστατης εκτύπωσης, τα βασικά εργαλεία σχεδιασμού και
παραμετροποίησης αντικειμένων, τις φιλοσοφίες και μεθοδολογίες ένταξης των
τεχνολογιών αυτών στη μαθησιακή διαδικασία (π.χ. systems thinking, design
thinking κ.α) όπως και τα πιθανά οφέλη ή προβλήματα από την υιοθέτησή τους.
Πιθανή εμπειρία στην αξιοποίηση των τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνίας είναι χρήσιμη αλλά όχι απαραίτητη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση τρισδιάστατων αντικειμένων
μπορείτε να λάβετε από τους ακόλουθους συνδέσμους:


  1.

  Εισαγωγή στην τρισδιάστατη εκτύπωση
  <http://www.ipet.gr/digitech2/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=59>και
  σχετικό άρθρο
  <http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B7_%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%8D%CF%80%CF%89%CF%83%CE%B7>
  της Wikipedia  1.

  Χρήση 3D printers στα Βρετανικά σχολεία
  <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/251439/3D_printers_in_schools.pdf>
  (χρήση στη διδασκαλία Science, Technology, Engineering, Mathematics - STEM
  και Design)  1.

  Αποθετήριο μοντέλων Thingivrese <http://www.thingiverse.com/>  1.

  Σχεδιαστικά προγράμματα: Blender <http://www.blender.org/> | OpenScad
  <http://www.openscad.org/>|  Sketchup <http://www.sketchup.com/>  1.

  Σχεδιαστικό πρόγραμμα για αντικείμενα Tinkercad
<https://tinkercad.com/>(browser
  based)  1.

  Πρόγραμμα διαxείρισης Ultimaker - Cura <http://software.ultimaker.com/>

-- 
http://www.eellak.gr/, http://mycontent.ellak.gr/,
http://www.creativecommons.gr/, http://mathe.ellak.gr/,
http://fablabathens.gr/, http://ma.ellak.gr/