ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Επιχειρηματικά Mοντέλα για Βιώσιμη Ανάπτυξη

 • Subject: Επιχειρηματικά Mοντέλα για Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • From: "Theodoros G. Karounos" <karounos [ at ] eellak [ dot ] gr>
 • Date: Mon, 1 Dec 2014 12:59:57 +0200
Η μη κερδοσκοπική *Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα*
(ΕΕΛ/ΛΑΚ) <http://www.eellak.gr/> σε συνεργασία με το *CoLab
<http://colabworkspace.com/>* διοργανώνει στο InnovAthens
<http://www.innovathens.gr/>****(Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
του Δήμου Αθήνας) στο πλαίσιο των *Ημερών Συνεργασίας*
<http://www.ellak.gr/ημέρες-συνεργασίας/> της ΕΕΛ/ΛΑΚ, την Παρασκευή 5
Δεκεμβρίου 2014 *και ώρα 6μμ,* εργαστήρι, με θέμα: *"Επιχειρηματικά Mοντέλα για Βιώσιμη Ανάπτυξη"* *Βασικός σκοπός της δράσης αυτής είναι να παρουσιαστούν επιτυχημένα και
δοκιμασμένα επιχειρηματικά μοντέλα με νέες μεθοδολογίες, ως μέσα για την
ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών προσπαθειών, τα οποία μπορούν να
αξιοποιηθούν εύκολα από τους συμμετέχοντες.*

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τον χρόνο να μάθουν νέες πρακτικές και
μεθοδολογίες που ήδη χρησιμοποιούνται από εταιρίες για τον σχεδιασμό και
την ανάπτυξή προϊόντων και υπηρεσιών. *Θα εξοικειωθούν με νέες αντιλήψεις
για το ρόλο, τη λειτουργία και την αξία επιχειρηματικών μοντέλων σε
αντίθεση με παρωχημένες πρακτικές Business Plan που δημιουργούν
περιορισμένη αξία και έχουν περιορισμένη χρησιμότητα.* Στην πράξη, η
συγκεκριμένη μεθοδολογία δίνει τη δυνατότητα αποτύπωσης οποιασδήποτε
επιχειρηματικής δράσης σε ένα φύλλο χαρτί. Με τον τρόπο αυτό, ο
επιχειρηματίας έχει συνολική εικόνα της επιχείρησής του! Αυτό του δίνει τη
δυνατότητα να κάνει αλλαγές και ελιγμούς όποτε εκείνος κρίνει σκόπιμο,
ανάλογα με τις ανάγκες και τις πιέσεις της αγοράς. *Σε ένα διαρκώς
μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, η δυνατότητα αναγνώρισης των
αλληλοεπιδράσεων μεταξύ των βασικών τμημάτων της επιχείρησης, είναι γνώση η
οποία έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς συμβάλλει στον προσδιορισμό επιτυχημένων
επιχειρηματικών κινήσεων.*

Η δράση περιλαμβάνει παρουσιάσεις, ενότητες ερωτήσεων-απαντήσεων και
δημιουργία ομάδων πρακτικής εξάσκησης. Θέτοντας το πλαίσιο στους
συμμετέχοντες για την υλοποίηση ενός σχεδίου εφαρμογής, εκείνοι αποκτούν τη
δυνατότητα να το αξιοποιήσουν στην πράξη ανάλογα με τις ανάγκες του κλάδου
στον οποίο ανήκουν.

*Το εργαστήρι θα συνεχιστεί με το δεύτερο μέρος: **“**Αλληλέγγυες μέρες”,
την Πέμπτη 11/12/2014 την ίδια ώρα στο **INNOVATHENS
<http://www.innovathens.gr/>**. Λεπτομέρειες για το δεύτερο μέρος της
εκδήλωσης θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.*

Ομιλητής: *Σπύρος Καπετανάκης*

*Ποιους αφορά:*

  -

  Όλους όσους επιθυμούν να εφαρμόσουν ή εφαρμόζουν ήδη μια επιχειρηματική
  ιδέα
  -

  Σε νέους που σχεδιάζουν την επαγγελματική τους καριέρα
  -

  Στελέχη και επιχειρηματίες σε διάφορες βαθμίδες, αναλυτές, υπεύθυνους
  καινοτομίας, σύμβουλους επιχειρήσεων, νέους επιχειρηματίες ή με
  επιχειρηματικές ιδέες, σπουδαστές
  -

  Επαγγελματίες που αναζητούν νέες ευκαιρίες

 *Οι συμμετέχοντες θα :*

  -

  Μάθουν να εφαρμόζουν με πρακτικό και απλό τρόπο ένα επιχειρηματικό
  μοντέλο


  -

  Κατανοήσουν πώς να αποτυπώσουν και να αξιοποιήσουν πληροφορίες προς
  όφελος τους
  -

  Κατανοήσουν τα οφέλη από τη στρατηγική προσέγγιση στην πράξη
  -

  Αξιοποιήσουν πρακτικά παραδείγματα από καινοτόμα μοντέλα από μεγάλες
  επιχειρήσεις, start-ups και κοινωνικές επιχειρήσεις
  -

  Εξοικειωθούν με διεθνή επιχειρηματικά εργαλεία: Business model Canvas,
  Value Proposition Canvas
  -

  Χρησιμοποιήσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα στην εταιρεία ή στις
  συνεργασίες τους *Πρόγραμμα:*


  *18:00 Προσέλευση*

*18:10 Επιχειρηματικά Μοντέλα και Στρατηγική*

o Τι είναι τα επιχειρηματικά μοντέλα

o Γιατί είναι απαραίτητα τα επιχειρηματικά μοντέλα

o Αξιοποιώντας υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα

*19:00 Διάλειμμα*

*19:10 Επιχειρηματικά Μοντέλα: Business Model Canvas*

o Εισαγωγή στους μηχανισμούς των επιχειρηματικών μοντέλων

o Business Model Canvas

o Διαφοροποίηση

o Case studies*Η είσοδος είναι ελεύθερη.*

*Για την καλύτερη οργάνωση του σεμιναρίου όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει
να εγγραφούν στη **φόρμα*
<https://docs.google.com/a/eellak.gr/forms/d/1H2fyoQrL3iVXon3js2Q8dxvqAGS6SwTyuR6vb1OvjWE/edit>*.
Παρακαλούμε να εγγραφείτε μόνο εάν είστε σίγουροι ότι θα παρακολουθήσετε το
εργαστήρι.*


 ---- 
http://www.eellak.gr/, http://mycontent.ellak.gr/,
http://www.creativecommons.gr/, http://mathe.ellak.gr/,
http://fablabathens.gr/, http://ma.ellak.gr/

Attachment: Επιχειρηματικά μοντέλα Βιώσιμη Ανάπτυξη.pdf
Description: Adobe PDF document