ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Πρόσκληση για διερεύνηση συνεργιών με Βουλγαρικές εταιρίες στις Ανοιχτές Τεχνολογίες

  • Subject: Πρόσκληση για διερεύνηση συνεργιών με Βουλγαρικές εταιρίες στις Ανοιχτές Τεχνολογίες
  • From: Paraskevi Petsioti <p [ dot ] petsioti [ at ] eellak [ dot ] gr>
  • Date: Wed, 3 Dec 2014 13:46:44 +0200
Στο πλαίσιο επιχειρηματικής αποστολής και ημερίδας Καινοτομίας* και νέων
τεχνολογιών που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών στη Βουλγαρία
την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 η ΕΕΛ/ΛΑΚ θα συμμετέχει με στόχο την
δημιουργία συνεργιών μεταξύ επιχειρήσεων των δύο χωρών σε τομείς Ανοικτών
Τεχνολογιών. Με αφορμή τη συγκεκριμένη δράση η ΕΕΛ/ΛΑΚ καλεί εταιρίες και
επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ανοικτού λογισμικού,
ανοικτών δεδομένων, ανοικτών προτύπων, ανοικτού υλικού καθώς και της
ανοικτής διακυβέρνησης, είτε ως παραγωγοί είτε ως πάροχοι υπηρεσιών στους
συγκεκριμένους τομείς, και οι οποίοι ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με
αντίστοιχες εταιρίες ή επαγγελματίες στη Βουλγαρία, όπως αποστείλουν μέχρι
τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014, στις 6μμ, πληροφοριακό υλικό αναφορικά με τη
δραστηριότητά τους καθώς και με τις επιθυμητές συνεργασίες που επιδιώκουν
στο info [ at ] eellak [ dot ] gr.

*Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Γραφείο Εμπορικών και Οικονομικών
Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια και στόχος είναι η προβολή στη
Βουλγαρική αγορά της δυναμικής ελληνικών εταιριών που δραστηριοποιούνται σε
υψηλή τεχνολογία, στην πληροφορική, στην καινοτομία καθώς και νεοφυών
επιχειρήσεων. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν στοχευμένες επαφές και
συζητήσεις (Β2B) ελληνικών εταιριών με αντίστοιχες Βουλγαρικές με
αντικείμενο τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τις συμπράξεις και κάθε μορφής
συνεργασία, αλλά και την αξιοποίηση σχετικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Tην
πρόσκληση και την επιλογή των Βουλγαρικών εταιριών καθώς και τον
προγραμματισμό των κατ’ ιδίαν επαφών Β2Β έχει αναλάβει το Γραφείο ΟΕΥ
Σόφιας με βάση το προφίλ και το συγκεκριμένο ενδιαφέρον της κάθε ελληνικής
εταιρίας που θα συμμετάσχει.


Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ:
H μη-κερδοσκοπική Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008,  σήμερα αποτελείται από
29 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει
ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα
<http://en.wikipedia.org/wiki/Openness> και ειδικότερα στην προώθηση και
ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων
<http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CE%AC_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1>,
του Ελεύθερου Λογισμικού
<http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82>,
του Ανοιχτού Περιεχομένου <http://en.wikipedia.org/wiki/Open_content>,
των Ανοιχτών
Δεδομένων <http://en.wikipedia.org/wiki/Open_data> και των Τεχνολογιών
Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής <http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source_hardware>
στο χώρο της εκπαίδευσης <http://en.wikipedia.org/wiki/Education>, του δημόσιου
τομέα
<http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82>
και τωνεπιχειρήσεων <http://en.wikipedia.org/wiki/Private_sector> στην
Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα
διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν
στην ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά
Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της η ΕΕΛ/ΛΑΚ βασίζεται στην
συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής κοινότητας
χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και
Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ εκπροσωπεί τα Creative
Commons <http://wiki.creativecommons.org/Greece>, είναι ιδρυτικό μέλος του
COMMUNIA <http://www.communia-association.org/>, του FAB LAB ATHENS και
μέλος του Open Government Partnership (OGP) Network <http://www.ogphub.org/>.
Συνεργάζεται επίσης με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ, www.ekt.gr) στο
δίκτυο Enterprise Europe Network – Hellas <http://www.enterprise-hellas.gr/>
με στόχο να ενισχυθεί το δίκτυο των επιχειρήσεων που παρέχουν εφαρμογές ή
υπηρεσίες Ανοιχτών Τεχνολογιών.  Εννέα μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ συμμετέχουν στο
έργο του ΕΔΕΤ <https://www.grnet.gr/>, Μονάδες Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού
<http://ma.ellak.gr/> που έχει ως αντικείμενο τη διοργάνωση και υλοποίηση
δράσεων κατάρτισης για την ανάπτυξη εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού σε
δέκα(10) θεματικές περιοχές.

-- 
Βιβή Πετσιώτη
ΕΕΛ/ΛΑΚ
Τηλ: 210 7474271