ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Fwd: Accelerator Innovathens

Στην πρόσκληση δεν είδα κάποια αναφορά σε Ελεύθερο Λογισμικό. Δεν θα
υπάρχει ως προυπόθεση ή έστω ως bonus στα κριτήρια επιλογής;

On 01/09/2015 12:39 PM, Theodoros G. Karounos wrote:
> Στείλτε μου σχόλια και προτάσεις για το σχέδιο της πρόσκλησης έως την
> Τρίτη 13/1.
> 
> Θ.
> 
> --
> 
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Antonis Ikonomou <antonis [ dot ] ekonomou [ at ] hotmail [ dot ] gr>
> Date: 2015-01-09 10:19 GMT+02:00
> Subject: Accelerator Innovathens
> To: ...
> 
> Καλή χρονιά σε όλους!
> 
> Σε σχέση με τη λειτουργία του επιχειρηματικού επιταχυντή επισυνάπτω το
> σχέδιο πρόσκλησης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή
> προσώπων ή/και σχημάτων σ' αυτόν και αναμένω τυχόν παρατηρήσεις σας.
> 
> Όσον αφορά την παρουσίαση της μελέτης λειτουργίας του επιταχυντή και
> την προκήρυξη των διαγωνισμών για business consulting και
> mentoring/coaching, αναμένω τη διαθεσιμότητα εκπροσώπου της εταιρίας
> που εκπόνησε τη μελέτη και των στελεχών του Ενδιάμεσου Φορέα
> Διαχείρισης (ΕΦΔ) εντός της ημέρας, ώστε να ορισθεί η μέρα και ώρα της
> συνάντησης. Θα έχετε εναλλακτικές ημερομηνίες εντός της ημέρας.
> 
> Η μελέτη έχει εν τω μεταξύ αναρτηθεί στο
> http://www.innovathens.gr/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b7-%ce%b5%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%ae%cf%82-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%b1%ce%b3/.
> 
> Για το steering committee προτείνω ως σταθερή μέρα συνεδρίασης την
> τρίτη ΤΕΤΑΡΤΗ κάθε μήνα στις 17.00 στα γραφεία του INNOVATHENS. Για
> τον Ιανουάριο 2015 αυτή είναι η Τετάρτη 21/1/2015. Θα λάβετε μέχρι
> 14/1/2015 τα προτεινόμενα θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Ένα από τα βασικά
> θέματα θα είναι πάντως ο προσδιορισμός του τρόπου, με τον οποίο οι
> Σύνδεσμοι θα συμμετέχουν στην επιλογή και αξιολόγηση των σχημάτων που
> θα συμμετάσχουν τελικώς στον επιταχυντή.
> 
> Ευχαριστώντας εκ των προτέρων για την προσοχή και τη συνεργασία σας,
> 
> με εκτίμηση,
> Αντώνης Οικονόμου
> Project Manager
> Innovathens
> mob: 6946121202
> INN: 2130109300
> ------------------------
> 
> 


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

αναφορές