ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Ιδέες για έργα...

*Σας παρακαλώ αφιερώστε λίγο χρόνο **στο https://advisory.ellak.gr/?p=543
<https://advisory.ellak.gr/?p=543> και **καταχωρίστε* *ιδέες** που *
*μπορούν** να αποτελέσουν **αντικείμενο** προτάσεων, πχ open hardware
lampost, Ρομπότ με ardruino για την **εκπαίδευση**, opendata toolkit, open
design **έπιπλα** γραφείου, εφαρμογές που αξιοποιούν ανοιχτό **περιεχόμενο
ή/και δεδομένα** για την εκπαιδευτική διαδικασία, κλπ.*


 *Με κάθε ιδέα καταχωρίστε και ένα σχετικό **σύνδεσμο**, πχ
**http://www.theguardian.com/cities/2014/nov/13/sci-fi-future-lamp-posts-street-lighting
<http://www.theguardian.com/cities/2014/nov/13/sci-fi-future-lamp-posts-street-lighting>,
https://www.opendesk.cc/ <https://www.opendesk.cc/> .*


Ευχαριστώ.

Θ.Καρούνος
-- 
http://www.eellak.gr/, http://mycontent.ellak.gr/,
http://www.creativecommons.gr, https://opengov.ellak.gr/,
https://opendata.ellak.gr/, http://ma.ellak.gr/,  http://mathe.ellak.gr/