ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Σεμινάριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας-καινοτόμα επιχειρηματικά εγχειρήματα

  • Subject: Σεμινάριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας-καινοτόμα επιχειρηματικά εγχειρήματα
  • From: "Theodoros G. Karounos" <karounos [ at ] eellak [ dot ] gr>
  • Date: Mon, 1 Jun 2015 11:50:48 +0300
*Σας ενημερώνουμε για το ετήσιο Σεμινάριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας
που διοργανώνει η ερευνητική μας ομάδα (www.infostrag.gr
<http://www.infostrag.gr/>) στην Ερμούπολη και το οποίο θα διεξαχθεί από
την Παρασκευή το πρωί 10 Ιουλίου έως την Κυριακή το πρωί 12 Ιουλίου
(http://www.infostrag.gr/syros/ <http://www.infostrag.gr/syros/>).*


 Μια από τις θεματικές ενότητες (που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 10 Ιουλίου
το απόγευμα) θα έχει ως κεντρικό ομιλητή τον Johan Van den Bossche (δείτε
πληροφορίες εδώ: http://www.sokwadraat.be/organisatie-eng.html) του βελγικού
οργανισμού SO Kwadraat (http://www.sokwadraat.be/index-eng.html) που
ασχολείται με την καθοδήγηση νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων.


 Στην ενότητα αυτή, σκοπός μας είναι να πραγματοποιηθεί συζήτηση με όσους
έχουν ξεκινήσει ή σκέφτονται να ξεκινήσουν νέα καινοτόμα επιχειρηματικά
εγχειρήματα.


 Στο πλαίσιο αυτό, όσοι από εσάς επιθυμείτε να παρουσιαστεί η δράση σας στο
σεμινάριο μπορείτε να μας στείλετε email στο team [ at ] infostrag [ dot ] gr με συνοπτική
περιγραφή της πρότασης σας.


 Θ.Καρούνος,

http://www.infostrag.gr/


 --