ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] GSoC 2017

????????? ???

??????? ?? ?? Google Summer of Code 2017, ?? ????? ?? ?????? ??????? ?? ?? ?????? ??? ?????????? ?? ???????????, ???? ??? ?????????? ?? ?????????? ?? ???????? ??????? ? ?? ???? ???, ???? ????? ??? ??????????? ??? ?????? ??? ??????, ?? ??????? ??????; ??? ???????? ????? ???????? ????? ??????? ??? Google ?? ?????? ??? ????? ??? ??????????? ??? ??? ??????? ???????? ????????, ???? ?? ???? ?? ??????????? ??????? ?? ??? ??????;


???? ?????????, (??) ??????????? ??? ?????? ??? ?????????? ?? ?????? ???? (????? ??? ?? ?????!) ??? ????????????, ? ??????? ????? "Payoneer" ?????????? (?? ???? ??? ???? ????) ??? ???? ????; ??????? ? ??????? ?? ???? ?????????? ?? ?????????? ????????;


??????? ??? ??? ???????? ??? ????????? ?? ??? ????????!?

 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων