ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: [opensource-devs] Re: [opensource-devs] Re: Ερωτήσεις σχετικά με το GSoC 2017.

  • Subject: Re: [opensource-devs] Re: [opensource-devs] Re: Ερωτήσεις σχετικά με το GSoC 2017.
  • From: Lisgaras Anastasios <tasosnumberten [ at ] yahoo [ dot ] gr>
  • Date: Tue, 21 Mar 2017 09:26:53 +0200
Είναι το ίδιο με το να έχεις ανεβάσει απλώς τον κώδικα έργων/εργασιών
σου π.χ. στο GitHub ή αναφέρεστε συγκεκριμένα, στο να έχει συνεισφέρει
σε μια αναγνωρισμένο έργο ανοιχτού λογισμικού - κοινότητα ;

Ευχαριστώ. :)

On 21/03/2017 09:12 πμ, Kostas Papadimas wrote:
> They are not "required" but if you have already conrtibuted to open
> source projects, it would be a plus in your application .
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.