ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] GSoC Proposal

Dear Mr. Zavras,

Thank you very much for going through the draft! Is there something I could do to improve it, or can I submit it as the final proposal? 

Please have a nice day,

Sincerely,
Jayati Dev
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων