ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] FilesDbDear Mr. Zavra,

The reason why I communicate with you is because you are mentoring the project FilesDB. I am a 2nd-year student at computer science, Hellenic Open university. I am generally interested in this particular project but I cannot provide you with any ideas because I have no experience in working in a particular project. This is actually the reason why I wanted to participte in this summer school in the first place; to aqcuire experience. My current knowledge is limited to what I have learned from the university in C. I have though the mathmatical thinking required to solve problems. Please let me know if you think that I could be of assistance and if so what should I mention in my application. I understand that I am sending this email rather late but I just came across this opportunity.

Yours sincerely,
Kyriakos Zisopoulos
6989175257
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων