ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

[opensource-devs] GSoC - filesDB - Final Proposal Submited

  • Subject: [opensource-devs] GSoC - filesDB - Final Proposal Submited
  • From: Αλέξανδρος Τσιχουρίδης <alexchih02 [ at ] gmail [ dot ] com>
  • Date: Tue, 27 Mar 2018 18:06:04 +0300
Hello. I submited my final proposal at the GSoC Dashboard.
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας που απευθύνεται σε developers/contributors έργων ανοικτού λογισμικού - A general discussion list for developers/contributors of open-source projects,
https://lists.ellak.gr/opensource-devs/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <opensource-devs+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων