ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Information [GSOC Development of a Thesis Management System (TMS) project ]

  • Subject: Re: Information [GSOC Development of a Thesis Management System (TMS) project ]
  • From: Iraklis Varlamis <varlamis [ at ] gmail [ dot ] com>
  • Date: Mon, 1 Apr 2019 09:09:56 +0300
Dear Chanaka,
There is no specific restriction to the tech stack to use, given that
everything glues together well. A client-server architecture is preferred.
Proceed with submitting your detailed proposal to the platform. so that we
can consider it.
Kind regards
Iraklis

On Sun, Mar 31, 2019 at 7:21 PM Chanaka de silva <chanu1993 [ at ] gmail [ dot ] com>
wrote:

> Dear sir / madam ,
>
> I'm Chanaka De Silva from University of Westminster, UK.
> I'm a 4th year student of B.Eng ( Software Engineering , Hons ) program
> and interested in following project :
> Development of a Thesis Management System (TMS)
>
> I have some questions :
>
>     Do you have any specific tech stack for this project?
>     Do you have any specific UI designs for this project ?
>     Are you guys OK with client server architecture ( REST API and
> separate  front end ) ?
>
> For the front end , I have experience in AngularJS and also Vue JS
> Back end , I have experience in NodeJS , PHP ( Laravel ) , Java and Go
> Database : MySQL ( MariaDB ) , MongoDB , Elastic-Search
>
> To complete this project in 3 months, I prefer to use Node.JS for the back
> end , Angular for the front end and MySQL as the database. We can follow
> Rapid development method and finish this within 3 months.
>
> Please let me know if there are any special requirements.
>
> --
> Thanks & Regards,
> Chanaka De Silva,
>
>
>
> http://projectslanka.blogspot.com/
>
>
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων
> που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer
> of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google
> Summer of Code projects.,
> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
>
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ.
> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων