ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Draft proposal: geometric random walks in R

Dear all,

I have submitted a draft proposal inspired by project 28. "Geometric
sampling for volume computation and convex optimization". The title of my
proposal is "State-of-the-art geometric random walks in R". I am a PhD
student at the University of Athens, at the department of Informatics and
Telecommunications. I am looking forward to get feedback and comments from
you.

Thanks in advance,
Apostolos Chalkis
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων