ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Package Info Webapp

Hello Mentor and Fellow Students,
I have made a rough proposal for the Package Info website Project. The
website aim providing information about package available in different
Linux distribution. So please review and if you find I am lacking something
or done some overwork. Please let me know.

Attachment: PackageInfo Web App (1).pdf
Description: Adobe PDF document

----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων