ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Review of Propoal

Hello Mentor,
Here is my draft proposal link.
Link: Google Doc
<https://docs.google.com/document/d/1EeESRJ0-8sVmvBr1rtk4BtwT5I0B1GQ_b1upD4V9ZHU/edit?usp=sharing>
Can anyone review it and give a comment.
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

πλοήγηση μηνυμάτων