ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Extend deepbots to support Evolutionary Algorithms

Hello Sajen,

Please use GSoC platform.

Manos.

On 1/4/21 11:54 π.μ., sajen sarvajith wrote:
> Dear Menor,
>    I am going to apply for "Extend deepbots to support Evolutionary
> Algorithms" so can I send you draft proposal for this project on the
> mailing list or at the Gsoc portal 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων