ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: hashesDB question

No, there is nothing you can say about provenance,
so you can forget about URLs.

The most you can keep is filename (full path) and timestamp
(and host, if you really want).
"This is about /this/file/name scanned at 20210409T095300
on server.dom.ain"

On Thu, Apr 8, 2021, at 21:30, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ wrote:
> Hello,
> 
> In this project, one think we want to do is to find if there are 
> similar files into the database.
> In this we should write in the output of the program a pointer to the 
> source of the similar files (eg a URL).
> I am wondering if we can store URLs in the database with an automating 
> process
> 
> Thanks in advance
> Apostolis Demosthenes
> 
> ----
> Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και 
> συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του 
> Google Summer of Code - A discussion list for student developers and 
> mentors of Google Summer of Code projects.,
> https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
> Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. 
> ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr 
> <mailto:gsoc-developers%2Bunsubscribe%40ellak.gr>>.
>

-- 
-- zvr -
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων