ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Fwd: Prospect GSoC mentee

Good Day Sir/Ma,

I submitted my draft and the proposal, though I can still edit it.
>
> I have attached to this email my proposal and if I should edit or work on
> it, let me know so I can make the necessary changes. I will really
> appreciate it if you can let me know more about the project or a link to
> more information.
>
> I have a working knowledge with NodeRed, which I have to use for several
> projects with different protocols like CoAP, MQTT, HTTP, OMI-ODF etc. I
> also worked with MongoDB for the backend with NodeJs and a
> little experience with HomeAssistant and I have started studying it more
> now.
>
> I will love to know if I can have more information from you and what your
> thoughts about my proposal.
>
> Thanks and many regards
>
> Very Respectful,
>
> ASIWAJU I. Samuel
>
>
>
>
> On Fri, Apr 9, 2021 at 10:27 AM Manos Tsardoulias <etsardou [ at ] ece [ dot ] auth [ dot ] gr>
> wrote:
>
>> Hello Samuel,
>>
>> The task in this project is to create a language with Model Driven
>> Engineering techniques, via which we could be able to create NodeRed flows
>> that will manage connected devices to the HomeAssistant tool.
>>
>> Specifically, the main target is to create a language in order to be able
>> to implement procedures in a Home Automation system by applying proper
>> filters in topics and  in data that arrive in the topics. An example would
>> be:
>>
>> > Condition{topic="bedroom.temperature", temperature > 20} -> Action{send
>> "bedroom.thermostat" {"state": 1}}
>>
>> This translates in physical language as "If the room temperature is above
>> 20 degrees, turn on the thermostat". This is an example of a textual DSL.
>>
>> Regarding the communication an IoT-based framework will be utilized,
>> which supports several protocols, such as AMQP, Redis or MQTT. This way we
>> will be able to connect to the HomeAssistant platform, since it uses MQTT.
>>
>> Finally, we will port this functionality to NodeRed flows.
>>
>> Best,
>> Manos
>>
>> On Thu, Apr 8, 2021 at 6:29 PM Asiwaju Samuel <samuelasiwaju [ at ] gmail [ dot ] com>
>> wrote:
>>
>>> Dear Sir,
>>>
>>> I am Asiwaju Imoleayo Samuel, an Erasmus Mundus Master student studying Green
>>> Networking and Cloud Computing <http://genial.univ-lorraine.fr/> in
>>> France, UK and Sweden. I have worked as a Software Engineer in my home
>>> country Nigeria, where I make use of programming language like C#,
>>> Javascript and Matlab to help contribute to the company flagship project. I
>>> have good working experience with the usage of Raspberry Pi, Arduino in
>>> which I use them with Starter Toolkit to create a project for Smart Home
>>> System, which measures and tell the user the cosiness of the room. I also
>>> made use of NodeRed with CoAP, MQTT, HTTP and OMI/ODF.
>>>
>>> In France during the first semester of my Master’s degree, I worked on
>>> Networking, System Engineering and Green Networking. Presently, I am
>>> learning how the application of Machine Learning and Robotics can be to
>>> make our environment sustainable being an integral part of my
>>> second-semester work and at Leeds Beckett University. I also look forward
>>> to the third semester in Sweden, the Lulea University of Technology where I
>>> will be focusing on wireless communication, Cloud Computing and distributed
>>> applications.
>>>
>>> With my background, I look forward to working with you and the team
>>> during the summer on the project: "Development of a NodeRED compatible
>>> domain-specific language for Home Assistant".
>>>
>>>
>>> I am reaching out to know the goals of the research and what are the
>>> expected deliverables.
>>>
>>>
>>> I hope I hear from you soon, thanks
>>>
>>> Very Respectfully,
>>>
>>> ASIWAJU I. Samuel
>>>
>>> +2347061157064
>>>
>>> samuelasiwaju [ at ] gmail [ dot ] com
>>>
>>>
>>>
>>>
>>
>> --
>> Emmanouil G. Tsardoulias
>> PhD, Electrical Engineer
>> Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Engineering
>> School of Electrical and Computer Engineering
>> 54124 Thessaloniki, GREECE
>> Tel.: +302310995922
>> http://users.auth.gr/etsardou/
>> http://r4a.issel.ee.auth.gr/
>>
>

Attachment: ASIWAJU - Project proposal.pdf
Description: Adobe PDF document

Attachment: Project proposal.docx
Description: MS-Word 2007 document

----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων