ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Software Engineers for e-governance applications

" GRNET is currently looking for passionate Software Engineers to help us
push the *Digital Transformation of the Public Sector *into the future and
support the Ministries and Public Bodies with advanced technological
solutions. Our first and immediate step in our *short-term plans (next 3
years)* is to develop and deploy a modular infrastructure that connects
existing Information Systems owned by Public Administration Bodies and
allows the operation and monitoring of public services. *Long-term plans
(5-7 years)* involve the expansion of this infrastructure to cover more
needs of the Public Administration Bodies, high-level Administratives of
the public sector and citizens.

1. DevOps Engineer for e-governance applications
<https://apply.workable.com/grnet-sa/j/5A98993D72/>
2. Frontend Software Engineer for e-governance applications
<https://apply.workable.com/grnet-sa/j/86729BBB8C/>
3. Backend Software Engineer for e-governance applications
<https://apply.workable.com/grnet-sa/j/30F563E9E3/>
4. Software Test Engineer for e-governance applications
<https://apply.workable.com/grnet-sa/j/911D5F8D37/> "


-- 
____________________________________________
https://ellak.gr/wiki/ -  https://gfoss.eu/ - https://ellak.gr/
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων