ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

GSoC 2022

Hi !
My name is Spiros Messinis. 
While I was looking ath the project ideas I found thatthe Development of a DIY robot kit for educatorsmatched my skills, as I have experience with pythonand robots and also with teaching!
Is there a way to contact the mentors, so I can ask thema few questions?
Thanks you very much,Spiros Messinis
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων