ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: contributing

On Wed, Mar 15, 2023 at 03:57:01PM +0530, nilay gupta wrote:
> greetings! For my proposal to be complete enough it has to have some
> contributions to GFOSS.
> I was going through the repos, can you please suggest to me so good first
> issues to work on so that I have atleast some contributions to show?

I would point that
  * The app will be provided as open source, and everyone will be able to use it and extend it
  * The app will be used mainly by the educational community, and mostly by the early programming ages.
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων