ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: Regarding GSOC'23

 Saurabh,
hi !
It is fine to use https://reactnative.dev/ or anything you feel handy on this project.
HELP is a service for people in danger / need. Have a look at https://www.911.gov/issues/ng911/ and https://eena.org/our-work/eena-special-focus/next-generation-112/ for a better understanding.
If you seek more HELP ;-) about it feel free to contact me to arrange a teleconference. 
Freely,Ch IossifChristos Iossifides

    On Saturday, March 18, 2023 at 02:31:22 PM GMT+2, Saurabh Satapathy <saurabhsatapathy0 [ at ] gmail [ dot ] com> wrote:  
 
 
Hello Developers,

This is Saurabh(currently pursuing BTech Computer Science & Engineering)

I want to contribute to the project HELP in this GSOC. My skill set includes Rect-native.

Is it fine to develop that application with react-native?

Kindly help me to understand the whole requirement, After which I can be able to design and develop that.

 

Thank You...
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.
  
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων