ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Re: GSoC Project - Interest in "Creating new lattices for Apothesis" idea

Greetings,

I hope you're doing well. I have successfully compiled Apothesis on my local machine and have attached the commands I used for future reference.

Furthermore, I have been actively working on expanding my understanding of Monte Carlo methods and basic Markov Chains beyond the scope of my coursework. Yesterday, I studied these concepts from various online resources and specifically explored how to model Graphene lattice using KMC. Although the resource used MATLAB, I am confident that I can easily replicate the concepts in C++. I have included my notes and relevant links for you to look over.

Moving forward, I would appreciate your guidance on what steps to take next. Should I begin working on my proposal? If so, what components should I include, and do you think I should update you at certain intervals? I welcome any feedback or criticism that you may have.

Thank you for your valuable time and consideration.

Best regards,
Ujjwal Shekhar

P.S.: The commands used for compiling Apothesis on Ubuntu 20.02

```bash (In the Apothesis directory)
sudo apt install qtchooser
sudo apt-get install qt5-default
qmake
make
```

________________________________
From: Nikolaos (Nikos) Cheimarios <nixeimar [ at ] chemeng [ dot ] ntua [ dot ] gr>
Sent: Tuesday, March 21, 2023 2:06 PM
To: gsoc-developers [ at ] ellak [ dot ] gr <gsoc-developers [ at ] ellak [ dot ] gr>; Ujjwal Shekhar <ujjwal [ dot ] shekhar [ at ] research [ dot ] iiit [ dot ] ac [ dot ] in>
Subject: GSoC Project - Interest in "Creating new lattices for Apothesis" idea

Dear Ujjwal. Thank you for you interest in our project.

I kindly ask you to first compile apothesis.

Are you familiar with the kinetic Monte Carlo method?


Best regards,

Nikos

Attachment: Kinetic Monte Carlo.pdf
Description: Kinetic Monte Carlo.pdf

----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

απαντήσεις

αναφορές

πλοήγηση μηνυμάτων