ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Applicant for DIY IoT Physics

Greetings Sir/Ma'am

I have gone through the mailing list and have understood all the requirements and doubts pertaining to the DIY IoT Physics project and have submitted my proposal on the GSoC portal.

Please note that the GSoC portal uses my Gmail account, which is koninty [ dot ] shivakiran [ at ] gmail [ dot ] com <mailto://koninty [ dot ] shivakiran [ at ] gmail [ dot ] com>. My preferred mail is the one I'm writing from, which is shiva_kr [ at ] riseup [ dot ] net <mailto://shiva_kr [ at ] riseup [ dot ] net>.

I request you to review my application and provide any corrections or suggestions.

Thank you.
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων