ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Good Luck

Greetings to the community,
I've updated my proposal for ''*Development of an interactive flow
visualization tool for visual / blockly programming, for educational use*''
according to Mr. Kapidakis' instructions.
Good luck to all the contributors!

Warm regards,
Stelios Saroglou
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων που απευθύνεται σε φοιτητές developers \& mentors έργων του Google Summer of Code - A discussion list for student developers and mentors of Google Summer of Code projects.,
https://lists.ellak.gr/gsoc-developers/listinfo.html
Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <gsoc-developers+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων