ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Ανοιχτό Λογσισμικό & Desktop

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων "Ημέρες
Συνεργασίας<http://go.eellak.gr/imeres-sinergasias>"
σχεδιάζεται μια ανοιχτή εκδήλωση για τις δυνατότητες χρήσης δημοφιλών
Open-Source projects (πχ. LibreOffice, Ubuntu, Fedora, κλπ) σε Desktop
περιβάλλον. Ιδανικά θα επιθυμούσαμε να έχουμε ένα panel ομιλητών που θα
συνδιάζει εκπροσώπους αυτών των κοινοτήτων και χρήστες αυτών των εφαρμογών
σε καθημερινή βάση στο επαγγελματικό τους περιβάλλον (είτε απ' τον ιδιωτικό
είτε απ' τον δημόσιο τομέα).

Προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να μας στείλουν τις προτάσεις τους,
τόσο για τον σχεδιασμό της εκδήλωσης όσο και για πιθανούς εισηγητές στο
info AT ellak DOT gr *μέχρι τις 22 Απριλίου*.

-- 
Νίκος Ρούσσος
Επ. Συνεργάτης ΕΕΛ/ΛΑΚ <http://eellak.gr/>

πλοήγηση μηνυμάτων