ΕΕΛ/ΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Επιχειρηματικά μοντέλα & βιώσιμη ανάπτυξη-Εκδήλωση στο INNOVATHENS

  • Subject: Επιχειρηματικά μοντέλα & βιώσιμη ανάπτυξη-Εκδήλωση στο INNOVATHENS
  • From: Paraskevi Petsioti <p [ dot ] petsioti [ at ] eellak [ dot ] gr>
  • Date: Wed, 7 May 2014 15:01:37 +0300
Στο πλαίσιο των *Ημερών Συνεργασίας
<http://www.ellak.gr/ημέρες-συνεργασίας/>*, η Εταιρεία Ελεύθερου
Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (*ΕΕΛ/ΛΑΚ <http://www.ellak.gr/>*) σε
συνεργασία με το *CoLab <http://colab.gr/>* διοργανώνει την *Παρασκευή 9
Μαΐου και ώρα 6μμ*, στο *InnovAthens <http://www.innovathens.gr/>* (Κόμβος
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Δήμου της Αθήνας, Τεχνόπολις, *χάρτης
<https://maps.google.gr/maps?q=Τεχνόπολις&hl=el&ie=UTF8&sll=37.081682,23.503568&sspn=3.935001,8.096924&t=m&z=17&iwloc=A>*)
εκδήλωση - εργαστήριο με θέμα:

  *"Επιχειρηματικά μοντέλα & βιώσιμη ανάπτυξη"*

 Βασικός σκοπός της εκδήλωσης είναι η εξοικείωση με νέες μεθοδολογίες που
μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών
προσπαθειών.

 *Περιγραφή*

 Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης - εργαστήριο οι συμμετέχοντες θα μάθουν
νέες πρακτικές και μεθοδολογίες που ήδη χρησιμοποιούνται από εταιρίες για
τον σχεδιασμό και την ανάπτυξή προϊόντων και υπηρεσιών. Θα εξοικειωθούν με
νέες αντιλήψεις για το ρόλο, τη λειτουργία και την αξία επιχειρηματικών
μοντέλων σε αντίθεση με παρωχημένες πρακτικές Business Plan που δημιουργούν
περιορισμένη αξία και έχουν περιορισμένη χρησιμότητα.

 Στην πράξη, η συγκεκριμένη μεθοδολογία δίνει τη δυνατότητα αποτύπωσης
οποιασδήποτε επιχειρηματικής δράσης σε ένα φύλλο χαρτί. Με τον τρόπο αυτό,
ο επιχειρηματίας έχει συνολική εικόνα της επιχείρησής του! Αυτό του δίνει
τη δυνατότητα να κάνει αλλαγές και ελιγμούς όποτε εκείνος κρίνει σκόπιμο,
ανάλογα με τις ανάγκες και τις πιέσεις της αγοράς.

 Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, η δυνατότητα
αναγνώρισης των αλληλοεπιδράσεων μεταξύ των βασικών τμημάτων της
επιχείρησης, είναι γνώση η οποία έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς συμβάλλει στον
προσδιορισμό επιτυχημένων επιχειρηματικών κινήσεων.

  *Η εκδήλωση αφορά:*

 -Όλους όσους επιθυμούν να εφαρμόσουν, ή εφαρμόζουν ήδη, μια επιχειρηματική
ιδέα.

 -Νέους που σχεδιάζουν την επαγγελματική τους καριέρα.

 -Επαγγελματίες που αναζητούν νέες ευκαιρίες.

  *Οι συμμετέχοντες:*

 -Θα μάθουν να εφαρμόζουν με πρακτικό και απλό τρόπο ένα επιχειρηματικό
μοντέλο

 -Θα μάθουν να αποτυπώσουν και να αξιοποιήσουν πληροφορίες προς όφελος τους.

 -Θα κατανοήσουν τα οφέλη από τη στρατηγική προσέγγιση στην πράξη.

 Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες
στις οποίες θα τους δοθεί η δυνατότητα να εξασκηθούν στα επιχειρηματικά
μοντέλα που θα αναπτυχθούν και θα κλείσει με τα αντίστοιχα case studies για
κάθε μια από τις προκλήσεις που θα έχουν δοθεί από τους διοργανωτές.

 Η είσοδος είναι ελεύθερη. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή *εδώ
<http://colabworkspace.us2.list-manage1.com/subscribe?u=7d26328564276215cb625ad5b&id=07982a40ea>*
.


-- 
Βιβή Πετσιώτη
ΕΕΛ/ΛΑΚ
Τηλ: 210 7474271