ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

Fyi... : BALab seminars

---------- Προωθημένο μήνυμα ----------
Από: "Diomidis Spinellis" <dds [ at ] aueb [ dot ] gr>
Ημερομηνία: 6 Ιαν 2018 18:22
Θέμα: BALab seminars
Προς: "Software Engineering and Security Group" <sense [ at ] istlab [ dot ] dmst [ dot ] aueb [ dot ] gr>
Κοιν.:

Happy new year to all!  Reminder.
>
> The next BALab seminar will take place at our lab (Troias 2 Building) on
> Wednesday 10/1/2018 10:00.
>
> Title: Keeping track of licenses
>
> Abstract: Software nowadays is an amalgamation of numerous components;
> typical numbers show that every software product is
> mostly comprised of re-usable code like libraries,
> with only up to 20% of the code being specific to the product.
> Keeping track of all these components and their metadata,
> such as origin and licenses, is a significant problem that
> has to be solved by each and every software producer.
> The talk will discuss the need to keep accurate information
> on the components and present the attempts to solve the issue
> that are currently being designed and tried out in the industry.
> Questions and discussion are welcome and greatly appreciated!
>
> Presenter: Alexios Zavras (zvr) is the Senior Open Source
> Compliance Engineer of Intel Corp. He has been involved with Free and Open
> Source Software since 1983, and is an evangelist for all things Open. He
> has a PhD in Computer Science after having studied
> Electrical Engineering and Computer Science in Greece and the United
> States.
>
>
> Kind regards,
>
> Diomidis Spinellis
>
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Λίστα αλληλογραφίας για την Νομοθεσία και τις ανοιχτές τεχνολογίες,
https://lists.ellak.gr/legal/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <legal+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.

πλοήγηση μηνυμάτων