ΕΕΛΛΑΚ - Λίστες Ταχυδρομείου

X-Road REST Support

Να παρουσιάσουμε το
https://www.niis.org/blog/2019/3/25/two-steps-from-the-x-road-rest-support
στο opensource.ellak.gr .

Θ.Κ.


-- 
___________________________
https://gfoss.eu/ - https://ellak.gr/
 
----
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα απο την λίστα: Γενική λίστα αλληλογραφίας και συζητήσεων για το κίνημα του ελεύθερου και ανοικτού λογισμικού στην Ελλάδα - A general discussion list about the open-source movement in Greece,
https://lists.ellak.gr/open-source/listinfo.html

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα στέλνοντας κενό μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση <open-source+unsubscribe [ at ] ellak [ dot ] gr>.